Hoitokalastus 2022 ja 2023

Yltiän osakaskunta järjesti toukokuussa särkien tehostettua pyyntiä kolmella avorysällä. 

Pyynti kohdistettiin Yltiänjärven pohjoisosalle, noin 42 ha:n alueelle. Saalis oli reilut 1,6 tonnia, josta särjen osuus oli yli 90 % (arvio). Hehtaarikohtainen saalis oli 38,5 kg.

Nyt aloitettua pyyntiä on tavoitteena jatkaa tehokkaasti vähintään kaksi seuraavaa vuotta.


 2023 jatkettiin särkien pyyntiä, edelleen kolmella avorysällä.

Pyynti kohdistettiin edellisvuoden tapaan Yltiänjärven pohjoisosalle

Säät ei kuitenkaan suosinut pyyntiä. Vesien alettua lämmitä tuli 

kevät myrsky ja kova tuuli sekoitti veden ja karkoitti kalan rannasta.

Saalista kerittiin kuitenkin saamaan n.400 kg pääosin särkeä osaksi ahventa

pari kuhaakin oli uinyt rysään, ne laskettiin takaisin järveen.


Rysien puhdistuksessa ja pesussa tehtiin suuri urakka, mutta nyt ovat

kuivumassa ja ensikeväänä jatketaan.