Vuosikokous 2023

Pöytäkirja Yltiän osakaskunnan vuosikokouksesta

joka pidettiin Karansalmen kylätalolla 8.4.2023 klo 17.00 alkaen.

Läsnä oli liitteessä 1 mainitut osakkaat

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Aho.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Aho, joka piti myös kokouksesta pöytäkirjaa.

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta

Toimiin valittiin Heino Kujala ja Jari Tukiainen.

4 Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaan

5 Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin saapuvilla olevat osakkaat liitteen 1 mukaan

6 Kokouksen äänestystavasta päättäminen

Päätettiin, että jos kokouksessa pitää äänestää laaditaan äänestysluettelo

manttaalien mukaan.

7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin että kokouskutsu oli julkaistu Suur-Keuruu lehdessä 24.3.2023. Sekä Osakaskunnan kotisivuilla.

Kokous todettiin sääntöjen 8§ mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8 Toimintakertomus vuodelta 2022

Kuultiin toimintakertomus vuodelta 2022 ja hyväksyttiin se liite 2

9 Tilinpäätös vuodelta 2022

Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2022 sekä toiminnantarkastajan lausunto

Hyväksyttiin yksimielisesti liite 3

10 Tili ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää hoitokunnalle ja tilivelvollisille

vastuuvapaus vuoden 2022 tileistä ja toiminnasta.

11 Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin liite 4

12 Toimihenkilöiden palkkioista päättäminen

Toimihenkilöiden palkkioista päätettiin, että varsinaisia palkkioita ei makseta.

Hoitokunnan puheenjohtajalle ja kalastuksenvalvojille annetaan

vapaa kotitarve kalastusoikeus ja tilintarkastajille korvataan laskun mukaan.

13 Talousarvio vuodelle 2023

Kuultiin ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023. liite5

14 Hoitokunnan erovuoroisten vaali

Hoitokunnan erovuorossa on 1. Erkki Aho 2. Heino Kujala varalla 1. Petri Aho 2. Risto Ravolainen

Erovuoroiset valittiin yksimieleisesti uudelleen.


15 Edustajien valinta Keuruun kalatalousalueen kokouksiin

Valittiin Reijo Lähteenmäki ja varalle Erkki Aho. Valtuutus voimassa seuraavaan vuosikokoukseen.

16 Edustaja Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kokouksiin

Valittiin Erkki Aho varalle Reijo Lähteenmäki Valtuutus voimassa seuraavaan vuosikokoukseen.

17 Toiminnantarkastajien vaali 2023

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 Kivimäki Pentti ja varalle Jonna Lehtomäki.

18 Vuosikokouksen ajankohdasta päätäminen

Päätettiin vuosikokouksen ajankohdaksi vuodelle 2024.

30.3.2024 (pääsiäis lauantai).19 muut esille tulevat asiat


Päätettiin yleisen kokouksen koollekutsuminen nettisivuston www.yltianosakaskunta .fi kautta

14 vrk ennen kokousta. Tarkistetaan kutsun laillisuus ennen toisen kokouksen päätöst ja sääntömuutosta.


Keskusteltiin näkösyvyyden mittauksista ja Yltiänjärven veden laadusta.

Pyritään saamaan mittauspisteille omat mittaajat, jotka tekevät mittaukset määräajoin arkistointia varten.

Tarkastettu pöytäkirja allekirjoituksineen on nähtävissä yltiän oskaskunnan arkistossa.