Kertomukset tapahtumista yms..

Tällä sivulla julkaistaan mm. juttuja tapahtumista  jne..

Yltiän osakaskunnan järjesti KESÄTAPAHTUMAN lauantaina 16.7.2016. Kokoontuminen alkoi klo 14.00. Kokoontumispaikalle Suvitien päähän tulikin veneillä, polkupyörillä, kävellen ja autoilla yli 30 osallistujaa.

Perinteistä paikkaa, Pitkänsaaren eteläkärkeä, ei tapahtumaan käytetty, koska emme halunneet häiritä KALASÄÄSKEN pesintäyritystä alueella. 

Laavulla oli mahdollisuus makkaran paistoon, kenellä sellaiset eväät olivat mukana. Osakaskunnan keittämällä ja tarjoamalla kahvilla juttelu saatiinkin hyvin käyntiin.Kahvittelun ja makkaranpaiston lomassa kokoontumisessa keskusteltiin kalasaaliiden ja kalastamisen lisäksi veden laadusta, vesialueiden hallinnosta, alueella havaituista eläimistä ja linnuista sekä vesistön kunnostustoimista. 

Hyvänä keskustelun herättäjänä olivat edellisiltana Yltiänjärveen laskevista puroista otetut vesinäytteet, jotka havainnollistivat mm. sen, miten järven puhdistuskyky toimii. Ruskeat humusvedet jatkavat kohtuullisen kirkkaina Yltiänjokea alaspäin. 

 Järveä ympäröivässä maan- ja rannanomistuksessa on tapahtunut paljon muutamassa vuosikymmenessä. Osakaskunnan alueella on nykyisellään varsin vähän ympärivuotisia asukkaita. Vapaa-ajan asuntojen määrä on lisääntynyt järven rannoilla huimasti ja asukkaita on tullut ympäri Suomea. Nykyinen kylä on nauhamaisesti levittäytynyt järven rannoille. Moni viime aikoina alueelta kesäasunnon hankkinut ei ole ollut tietoinen osakaskunnan olemassaolosta tai järven tilasta. Tiedon saattaminen osakkaille on haasteellista mm. siksi, että osakkaat asuvat ympäri maata. Tiedotusta on hoidettu nettisivujen avulla ja hiljalleen sivuston käyttö onkin lisääntynyt. 

Osallistujat totesivat, että tällaiset kokoontumiset ovat tietoa lisäävinä tapahtumina paikallaan.  Syntyy uusia kontakteja ja tieto vesistöstä lisääntyy sekä jalostuu. Samalla alkaa muodostua yhteinen näkemys mökkijärvestä.

Tapahtumassa tehtiin alustava päätös koekalastuksen järjestämisestä ensi kesänä. Osakaskunnan yleisen kokouksen tehtävänä onkin lähinnä siunata päätös ja järjestää koepyynnin puitteet. Koepyyntiin on tarvetta, koska edellinen tutkimus on tapahtunut kymmenen vuotta sitten. Osakaskunnan on helpompi tehdä päätökset kalakannan hoitotoimista, kun ne perustuvat tutkittuun tietoon. Innokkuutta koepyyntiin osakkaiden piirissä näyttäisi löytyvän. Alustavasti pyyntiajankohdaksi sovittiin elokuuta. Tarkempi ohjelma julkaistaan osakaskunnan nettisivuilla.

Kiitämme kaikkia tapahtumaan osallistuneita; Teitte kokoontumisesta leppoisan ja mukavan tapahtuman!

Yltiän osakaskunnan puolesta

Reijo Lähteenmäki, hoitokunnan jäsen