Ajankohtaisia ilmoitusasioita

 Kuhanpoikasia istutettiin Yltiään syyskuussa  2 900 kpl. Poikaset istutettiin kolmessa erässä. Ensimmäinen istutus oli 14.9 ja silloin järveen tuotiin 1 600 kesänvanhaa poikasta. Toinen istutuskerta oli 18.9 ja silloin poikasia oli 1 000 kpl. Kolmas istutus tapahtui 23.9 ja poikasmäärä oli 300 kpl. 

Yltiänjoella ja Tervapurolla tehtiin sähkökalastuksia 26.9.2022. Kalastetut kohteet olivat Joenpolvenjoki (2 aluetta), Alasenjoki (1 alue), Yltiänjoki (1 alue) ja Tervapuro (1 alue). Sähkökalastus tehtiin lähinnä alueella esiintyvien kalalajien kartoittamiseksi. Samalla arvioitiin kalastettujen kohteiden kunnostustarvetta. Mainittakoon, että joki on aikoinaan perattu puutavaran uittoa varten. Lisäksi jokireitillä sijaitsee nousuesteitä kaloille. Toteutettu kalastus liittyy ko. jokialueen kunnostuksen suunnitteluun. Koekalastuksen tuloksia tullaan käsittelemään Keuruun kalatalousalueella tehtyjen sähkökalastusten julkaisussa. 

Särjen kantaan kohdistunutta hoitokalastusta Yltiänjärven pohjoisosalla tehtiin 11.5 -30.5.2022 välisenä aikana. Saalis oli reilut 1,6 tonnia. Yli 90% saaliista oli särkiä. Näillä sivuilla on video kalastuksesta. Kesätapahtumassa kerrottiin tarkemmin hoitopyynnin merkityksestä ja suunniteltiin jatkoa. Osakaskunta sai lahjoituksena kaksi avorysää, eli paunettia. Niitä käytettiin kevään hoitokalastuksessa. Pyydyksiä on tarkoitus korjata talven aikana.

Kuhan poikasia Yltiään Jälleen oli syysistutusten aika. Yltiänjärveen istutettiin 7.8.2021 kesänvanhoja Kuhanpoikasia 3350 kpl keskipituudelta 7,4 cm ja painoltaan 2,42 grammaa. 

 Kuhan poikasia Yltiään (syksy 2019)

Reilu viikko ensimmäisestä istutuksesta laskettiin Yltiään kasvamaan 2233 kpl kuhanpoikasia. Istutuspäivä oli perjantai 4.10.2019. Kalat olivat keskipituudeltaan 7,9 cm ja keskipaino 3,3 grammaa. 

Näin saatiin kuluvan vuoden istutuksiin osoitetut rahavarat käytetyksi.

Sunnuntaina 29.09.2019 laskettiin Yltiänjärveen 940 kuhanpoikasta. Kalat olivat istutushetkellä keskimäärin 7,7 cm pituisia ja keskimääräinen paino oli 2,6 grammaa/kpl.

Virkeät poikaset hakeutuivat välittömästi pohjan tummille alueille, eikä niitä jäänyt rantaan ainuttakaan. Toivottavasti mahdollisimman moni istukkaista saavuttaa pyyntikoon.

Hoitokunta piti kokouksen 01.10.2019

 Osakaskunnan hoitokunta piti kokouksen, jossa valmisteltiin yleisen kokouksen päätösten toimeenpanoa, sekä muita käsiteltäväksi tulleita asioita

Kokouksessa päätettiin mm.

Myöntää hirvenmetsästykseen liittyvä oikeus noutaa vesialueelle kaatunut tai haavoittunut hirvieläin Rajalammessa, Tervajärvessä, Tervalammessa  ja Vehmaslammessa osakaskunnan vesialueiden  osalta Lähteenmäki-Kara hirviseurueelle.

Aiemmin on vuonna 2017 myönnetty vastaavanlainen oikeus Yltiänjärven osalta Rantalehdon Eräkerholle

Yltiäjoen kalataloudellisen kunnostuksen edistämistoimista;

1. Selvitellään reitin vesialueiden omistussuhteet ja otetaan yhteyttä naapuriosakaskuntiin mielipiteiden kartoittamiseksi

2. Selvitetään kunnostushankkeen rahoitusmahdollisuuksia

3. Laaditaan yhteenveto reitiltä saaduista tiedoista.

KUHAN POIKASIA JÄRVEEN (vuosi 2018)

Lauantaina 22.9.2018, laskettiin Yltiänjärveen 3 100 pikkukuhaa kasvamaan. Ahvenlammen luonnonravintolammikossa esikasvatetut poikaset olivat virkeitä petokalan alkuja.

Sieltä niitä tulee..

Istutus on helppo suorittaa valmiiksi rakennetulta paikalta..