Kuhaistutus 2021

Kuha on ensisijainen hoitolaji Yltiänjärvessä. Kuluvana vuonna vesistöön laskettiin vajaa 3500 kpl läheisessä Ahvenlammen luonnonravintolammikossa kasvatettua 1 -kesäistä kuhanpoikasta. Virkeät poikaset lähtivät istutuspaikalta hyvin uimaan.  
Toivotaan, että poikasista mahdollisimman moni kasvaa saaliskokoon.