Rysäkalastus 2021

Yltiän osakaskunta järjesti toukokuussa särkien koepyynnin rysällä. Pyynti osoitti, että särkien tehokalastus on Yltiänjärvellä erittäin tarpeellista.
Särjen kutu on onnistunut viime vuosina hyvin ja
särkikanta on nyt erittäin runsas. 

Runsas särkikanta lisää leväkukintojen mahdollisuuksia.  Särkikannan kokoa rajoittamalla voidaan siis vaikuttaa järven veden laatuun.

Osakaskunta on seurannut särkikannan kehitystä mm. koekalastuksin. Seuraavaksi aloitetaan kartoittaa tehopyynnin  mahdollisuuksia, esim. syysnuottausta.

Jos ja kun pyynti aloitetaan, pitää sitä jatkaa tehokkaasti vähintään kolme vuotta ja särkikannasta pitäisi saada pois 75 %. Vuositasolla särkiä pitäisi kalastaa pois  5 tonnia. Haastetta riittää!