Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus 2020

 

Yltiän osakaskunta

Toimintakertomus 2020

Yleistä

Oskaskunnan vesialueet sijaitsevat pääosin Yltiänjärvessä (334 ha, 91,3 % alueista)

Tervajärvessä ( 10 ha, 2,7 % alueista) sekä Alasessa (15,5 ha, 4,2 % alueista). Muita alueita (lammet ym.) on 6,5 ha ja 1,8 % vesialueista.

Osakaskunnan vesialueita ympäröivässä maan- ja rannanomistuksessa on tapahtunut paljon muutamassa vuosikymmenessä. Osakaskunnan alueella on nykyisellään varsin vähän ympärivuotisia asukkaita. Vapaa-ajan asuntojen määrä on lisääntynyt järven rannoilla ja asukkaita on tullut ympäri Suomea.

 

Osakaskunnan hallinto

Yleinen kokous

Osakaskunnan vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti, koronatilanteesta johtuen, 25.7.2020 alkaen klo 13.00. Kokouspaikkana oli Hännisenrannassa VT 23:n varrella oleva levähdysalue. Kokous järjestettiin kesätapahtuman yhteydessä ja siinä oli läsnä 6 osakasta

 

Hoitokunta

Osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtajan on toiminut Erkki Aho ja varapuheenjohtajana Reijo Lähteenmäki. Jäseninä ovat toimineet Jari Tukiainen ja Heino Kujala, sekä varajäseninä Risto Ravolainen, Juho Tukiainen, Jouko Lähteenmäki ja Petri Aho.

Hoitokunta on pitänyt kaksi puhelin- ja sähköpostikokousta.

 

Kalakantojen ja vesistön hoito

Kalaston hoito

Istutukset

Yltiänjärveen istutettiin toimintavuoden aikana kuhanpoikasia 1 186 kpl 

Hoitopyynti

Ahvenen pyyntiä tiheäsilmäisillä katiskoilla suoritettiin koko avovesikauden aikana. Saalismääristä, eikä sen käsittelystä osakaskunnalla ole tarkempaa tietoa. Ahvenen hoitopyynnin tarve on vähentynyt kalojen keskikoon kasvettua.

Aiemmin laaditun suunnitelman mukaista särkien hoitopyyntiä oli tarkoitus suorittaa rysäpyydyksillä alkukeväästä (lähinnä toukokuu). Pyyntialueeksi oli kaavailtu Yltiänjärven pohjoisinta aluetta. Pyyntiä ei voitu järjestää koronatilanteen aiheuttaman kokoontumisrajoituksen vuoksi.

Vesistön hoito

Osakaskunnan kaislaleikkuri oli osakkaiden käytössä. Osalla osakkaita oli käytössä myös omia leikkureita. Tietoa leikkureiden käytöstä ei ole varsinaisesti kerätty. 

Yltiänjärvellä aloitettua näkösyvyyden mittausta jatkettiin. Mittauspaikkoja oli eri puolilla järveä neljä (4) kappaletta ja mittauskertoja oli yksi. Mittaustuloksia on esitetty osakaskunnan nettisivuilla. Mittausohjeet ovat nettisivuilla.

Yltiänjoen kalataloudellisesta kunnostuksesta on käyty alustavia keskusteluja. 

 

Talous

Toimintavuonna Keuruun kalatalousalueen osakaskunnille tuloutettiin vuosien 2018 ja 2019 omistajakorvaukset. Yltiän osakaskunnalle omistajakorvauksia tuloutui reilut 750 euroa.


Toimintavuonna osakaskunnan tuloista 77 % muodostui omistajakorvauksista. Kalastuslupien osuus oli 13 % ja kesätapahtuman tuotto 10 % tuloista. Kuluista kalaveden hoidon (kalanpoikasten istutus) osuus oli 77,43%, hallintokulut n.4,0 % ja muun toiminnan menot 18,5 %. Vesihehtaaria kohden laskettuna osakaskunnan tulot ovat olleet 2,69 euroa.

 

Kalastuksen järjestely

Pyynti- ja alamittarajoitukset

Pyyntiä on rajoitettu lähinnä lunastettavien verkkolupien määrää säätelemällä. Verkkoharvuuksista on annettu suosituksia, mutta varsinaisia kieltoja tai muita sääntelyjä ei ole tehty. Kuhan alamitta oli osakaskunnan vesillä, kalastuslain mukaisesti, 42 cm

Muu pyynnin järjestely

Osakkailla on yhden verkon peruskalastusoikeuden lisäksi mahdollisuus kalastaa uistimella, sekä rajoittamattomalla määrällä katiskoita. Pyydysmerkit tulee lunastaa. Osakkailla on lisäksi oikeus lunastaa lisäluvat (riippuu vesialueosuuden määrästä) enintään neljälle (4) verkolle. Kalastuslain mukaisesti vapaa-ajan kalastajat saavat kalastaa enintään kahdeksalla (8) verkolla (= 240 metriä).

Osakakunnan ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista lunastaa kalastuslupia seuraavasti:

Verkkolupia enintään viidelle (5) verkolle, katiskalupia rajoittamattomalle määrälle sekä uisteluluvat useammalle vavalle.

Pitkäsiima, max. 100 koukkua, on yksi (1) pyydysyksikkö ja tarvitsee verkkoluvan.

 

Lupamyynti

Kalastuslupia on osakaskunnan vesialueille myyty vuonna 2020 seuraavasti: Katiskalupia osakkaille 8 kpl ja ulkopuolisille 0 kpl. Verkkolupia on myyty osakkaille 6 kpl ja ulkopuolisille 0 kpl. Uistelulupia 1 kpl ulkopuolisille. Lupien voimassaoloaika on kaksi vuotta, vuodet 2019 - 2020 (merkitty pyydysmerkeissä).  Lupia ovat myyneet Haapamäen autohuolto/Jokisen eväät, sekä Erkki Aho. Lupia on ollut saatavana netistä osoitteesta: yltianosakaskunta@luukku.com. Lupia ei ole toimintavuonna ostettu netin kautta.

 

Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvojina on Tervajärvellä toiminut Jukka Savonmäki ja Yltiänjärvellä Erkki Aho. Valvontaa on suoritettu pyydyksillä käyntien yhteydessä. Valvontakertoja on kertynyt yhteensä noin 10 kertaa. Erkki Aho on nimetty myös Keuruun kalatalousalueen kalastuksenvalvojaksi.

 

Muu toiminta

Yhteydenpito osakkaisiin

Yltiän osakaskunnalla on nettisivusto, jonka avulla yhteydenpitoon on saatu jatkuvuutta. Sivustolla on käyntikertoja (sivun avauskertoja) ollut vuoden aikana noin 5 000 kpl. Sivuston osoite on www.yltianosakaskunta.fi .

Osakaskunta järjesti osakkailleen KESÄTAPAHTUMAN lauantaina 25.7.2020.  Tapahtumassa oli saatavana hernekeittoa, kahvia ja lettuja pientä maksua vastaan.Kesätapahtumassa kävijöitä oli parikymmentä henkilöä.

Edustukset

Osakaskunnan edustajana Keuruun kalatalousalueen yleisessä kokouksessa oli Reijo Lähteenmäki. Lähteenmäki on toiminut myös kalatalousalueen hallituksessa. Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kokouksiin oli edustajaksi valittu Erkki Aho.

 

13.3.2021 Yltiän osakaskunnan hoitokunta