Vuosikokous 2021

 

VUOSIKOKOUS 2021

Vuosikokous 2021 järjestettiin lauantaina 15.5.2021 alkaen klo 13.00.

Kokouspaikkana Karansalmen kylätalo.

 

 

 

Pöytäkirja Yltiän osakaskunnan vuosi-
kokouksesta joka pidettiin Karansalmen kylätalolla 15.5.2021
läsnä oli liitteessä 1 mainitut osakkaat

1 Kokouksen avaus
Kokouksen avasi osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Aho.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
puheenjohtajaksi valittiin Erkki Aho joka piti myös kokouksesta pöytäkirjaa.

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta
toimiin valittiin Annikki Lähteenmäki ja Mauri Lähteenmäki.

4 työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaan

5 Kokouksen osanottajien toteaminen
Todettiin saapuvilla olevat osakkaat liitteen 1 mukaan

6 Kokouksen äänestystavasta päättäminen
Päätettiin että jos kokouksessa pitää äänestää laaditaan äänestysluettelo
mantaalien mukaan.

7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin että kokouskutsu oli julkaistu Suur-Keuruu lehdessä 29.4.2021. Sekä Osakaskunnan kotisivuilla.
kokous todettiin sääntöjen 8§ mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8 Toimintakertomus vuodelta 2020
Kuultiin toimintakertomus vuodelta 2020 ja hyväksyttiin se liite 2

9 Tilinpäätös vuodelta 2020
Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2020 sekä toiminnantarkastajan lausunto
hyväksyttiin yksimielisesti liitee3

10 Tili ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin yksimielisesti myöntää hoitokunnalle ja tilivelvollisille
vastuuvapaus vuoden 2020 tileistä ja toiminnasta.

11 Toimintasuunnitelma 2021
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin liite 4

12 Toimihenkilöiden palkkioista päättäminen
Toimihenkilöiden palkkioista päätettii, että varsinaisia palkkioita ei makseta.
Hoitokunnan Puheenjohtajalle ja kalastuksenvalvojille annetaan
vapaa kotitarve kalastusoikeut ja tilintarkastajille korvataan laskun mukaan.

13 talousarvio vuodelle 2021
Kuultiin ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021. liite5

14 Hoitokunnan erovuoroiten vaali
Hoitokunnan erovuorossa on 1. Erkki Aho 2 .Heino Kujala sekä heidän varamiehensä
1.Petri Aho 2.Risto Ravolainen.
Erovuoroiset valittiin yksimielisesti uudelleen.

15 Edustajien valinta Keuruun kalatalousalueen kokouksiin
Valittiin Reijo Lähteenmäki ja varalle Erkki Aho. Valtuutus voimassa seuraavaan vuosikokoukseen.

16 Edustaja Keski-Suomen kalatalouskeskuksen kokouksiin
valittiin Reijo Lähteenmäki ja varalle Erkki Aho. Valtuutus voimassa seuraavaan vuosikokoukseen.

17 Toiminnantarkastajien vaali 2021
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 Kivimäki Pentti ja varalle Jonna Lehtomäki.

18 Vuosikokouksen ajankohdasta päätäminen
Päätettiin vuosikokouksen ajankohdaksi vuodelle 2022
16.4.2022 ( pääsiäis lauantai )

19 muut esille tulevat asiat
Aisapuu lehteen Yltiän osakaskunnan tiedoitus yleisistä tiedoista ja toiminnoista.
Keskustelua Hännisen levähdysalueen ilmoitustaulusta, sekä siisteydestä.
Keskustelua särjen tehopyynnistä, Reijo lataa omillesivuille videon pyynnistä.
Katsottiin video yltiänjoen padolta, keskusteltiin alueen kunnostuksesta ja kalakannasta.